bland drar samtalet iväg och processledaren får inte möjlighet att bryta in. Ibland vill man att samtalet mellan deltagare ska fortgå ohindrat. Summering är ett bra sätt att hjälpa deltagare orientera sig, få större klarhet och själva få en andningspaus när samtalet hettar till. Summering kan också hjälpa med att lugna ner arga eller upprörda deltagare.

Genom en bra summering av ett samtal får deltagare bättre perspektiv på det som har sagts. De får möjlighet att välja hur de vill fortsätta. En bra summering sammanfattar kärnfult huvudämnen i ett samtal. Den synliggör punkter där det finns samstämmighet och punkter där deltagare inte är överens. Här följer några riktlinjer som kan hjälpa dig med summering . Du kan även öva dig på att summera under möten ni har i ditt arbete:

Några riktlinjer för att göra en bra summering

 • Summering sammanfattar en del av samtalet.
 • Summering är en tematisk sammanfattning av de ämnen som diskuterades (hellre än en spegling av det som deltagare säger)
  • Alla punkter (samtalsämnen) inkluderas.
  • Summering bör innefatta allt som deltagare är eniga om men framförallt saker som de inte är ense om.
  • När deltagare inte håller med varandra måste båda eller alla perspektiven redovisas.
  • Tala direkt till deltagare:
   du/ni säger x … och du/ni säger y… (INTE han/de säger … och hon/de säger …)
  • Om möjligt, använd deltagares språk.
  • Ändra inte innebörden av det deltagare yttrar i sammanhanget. Försök inte att ”göra mjukare” eller vattna ur skillnader mellan parterna. Skillnader ska bli tydligare genom summeringen.

Summering följs ofta av en avstämning – d.v.s. deltagare presenteras med ett val om hur de vill agera eller fortsätta.