Spegling eller återspegling är ett utmärkt sätt att få klarhet i samtal genom att synliggöra och tydliggöra det som sägs i en dialog. Den hjälper deltagare att lyssna både på sig själva och på varandra, dessutom sänker den tempot i samtalet. I dialogsammanhang kan spegling användas av både ledare och deltagare.

Du återspeglar till talaren det som du uppfattar han eller hon har sagt. Använd ett språk som ligger nära det som talaren använde. En bra återspegling fångar både substansen och den emotionella tonen – utan att upprepa orden rakt av.

Återspegling har några viktiga funktioner:

 • Den saktar ner tempot och skapar således trygghet hos deltagare.
 • Den skapar klarhet för talaren (som speglas) genom att den hör det han/ hon har sagt och kan rätta till eller bekräfta det.
 • Den skapar klarhet och öppenhet för andra deltagare som hör det talaren säger tydligare.

Praktiska riktlinjer för återspegling

 • Spegling innebär att du ska synliggöra, men INTE bära, en annans budskap.
 • Spegla en person i taget med fullt engagemang: Du säger att…
 • Spegling innebär inte att du ändrar något som en person har sagt.
  • Inkludera essensen av allt det som en person säger.
  • Lägg varken till eller ta bort något av det som har sagts.
  • Försök använda ord och uttryck som talaren använder.
 • Spegling bör inkludera känslorna bakom orden, inte enbart det som någon säger:
  Du säger att de inte lyssnar på er, och det ser ut som du har starka känslor kring detta.
 • Allt kan speglas: kroppsspråk, tystnad, gester, ansiktsuttryck:

Jag ser att du vänder dig bort: Du har inte sagt något under mötet.

 • Spegla med samma intensitet som talaren använde.

Spegling ska alltid bekräftas eller korrigeras.

 • En bra spegling väcker vanligtvis en direkt respons, antingen bekräftande eller nekande:
  Ja, precis! just det!
  Nej, det var inte så jag menade – jag var inte bara irriterad, jag var riktigt arg!
 • Där bekräftelse eller nekande inte kommer spontant, ska du fråga talaren om speglingen stämmer.
 • Att talaren inte håller med kan betyda att du inte har fångat upp essensen eller att personen inte har uttryckt sig så som den ville.