Att föra samtal från två sidor

(Oredigerad text)

Syftet med ett sådant samtal är att skapa större tydlighet i en fråga.

När det uppstår en tydlig polaritet i ett samtal är det inte ovanligt att det samtidigt uppstår någon grad av förvirring – så är ofta fallet med motsättningar som uppstår och i synnerlighet konflikter. Att ge plats för motsatta perspektiv och att uppmuntra deltagarna att ”prova på att stå på båda sidor” är det som leder till nya insikter och ökad klarhet

Första steg: Synliggör och namnge polariteten

Polariteten kan ibland vara självklart: en del av deltagare i en grupp säger ”vi tänker så här” och andra säger ”nej, vi håller inte med”. Ibland är det svårare att upptäcka ”nejet”. Det kan utrycka sig som tveksamhet – någon som rinkar i pannan eller skakar huvudet. Ibland är det en tyst minoritet som inte säger något alls. Som samtalsledare kan du fråga: ”är det någon som är tveksam eller inte håller med?”.

Polariteten uttrycker sig också mer subtilt: när en fråga (engelska issue) kommer upp flera gånger utan att gruppen tar tag i den.
Till exempel: någon i gruppen säger att vi bör arbeta mer förebyggande. Ingen reagerar. Några minuter senare sägs det igen – kanske på ett litet annorlunda sätt. När förebyggande kommer en tredje gång då vet du som samtalsledare att det finns någon form av polaritet. Här kan du föreslå ett samtal från två sidor om förebyggande arbete: ja kontra nej.

Var tydligt och formulera polariteten på ett enkelt och lättbegripligt sätt.

Steg 2: Förklara vad gruppen ska göra och få deras godkännande

Det är viktigt att du beskriver processen och få deras godtycke att prova den

Steg 3: Argumentera allihop från samma sida, byt sida (max 2-3 ggr per sida)

Observera att alla argumenterar från båda sidor. Påminn om att deltagare fritt kan röra sig mellan perspektiven – att det är ok att lyfta argument för båda sidor.

Steg 4: Reflektera tillsammans

Be deltagare att fundera själva en stund: ”Vad var det som någon sa – eller som jag själv sa – som träffade mig? Vilken insikt har jag fått?” Här är det vanligt att deltagare kommenterar eller gör en intellektuell reflektion – uppmana dem i förväg att reflektera utifrån sig själv: ”det som fick mig att reagera var … ”. Det är även möjligt att lägga till följande: ”… och insikten jag har fått om mig själv är …”. Uppmana deltagare att prata i ”jag-form”.

Steg 5: Fatta ett eller flera beslut baserat på dessa insikter tillsammans

Utifrån personliga insikterna i gruppen kan du nu gå vidare till att fatta ett eller fler gemensamma beslut.

Källa: Martin Sande