Samtala

Det är först när perspektiven blir tydliga och när de ställs mot varandra i ett samtal att samtalet får en lärande karaktär. Om inte detta sker kan man högst betrakta samtalet som förmedling, insamling eller ett utbyte av meningar. Alla dessa varianter har värde i sig, men får olika konsekvenser för dialogens tredje fas, konkretisering. Vi förespråkar i detta verktyg samtal med ett lärande karaktär eftersom vi anser att sådana samtal oftare tendera att leda till hållbara resultat.

Huvudsyfte med samtalsfasen: att synliggör perspektiven och att skapa ömsesidig förståelse mellan förespråkare för olika perspektiv.
Mål: klarhet över perspektiven som finns och öppenhet för olika perspektiv.

 

Två verktyg för att synliggöra perspektiv under ett samtal

Återspegling

Spegling eller återspegling är ett bra sätt att få klarhet i ett samtal, att hjälpa deltagare att lyssna och att sänka tempot i samtalet. Bra spegling är ett utmärkt sätt att synliggör och tydliggör det som deltagare säger i en dialog. Den kan även användas av deltagare eller ledare i dialogsammanhang.

Här kan du läsa mer om hur man gör återspegling

Summering

Ibland drar samtalet iväg och processledaren får inte möjlighet att bryta in. Ibland vill man att samtalet mellan deltagare ska fortgå ohindrat. Summering är ett bra sätt att hjälpa deltagare orientera sig, få större klarhet och själva få en andningspaus när samtalet hettar till. Summering kan också hjälpa med att lugna ner arga eller upprörda deltagare.

Läs mer om hur man gör en bra summering