Ordlista

Om du saknar en förklaring av ett ord, uppmärksamma oss gärna genom att skriva något i kommentarsfältet under rubriken kontakta oss.

Dialog

En omtyckt definition (med tack till Martin Sande): Konsten att tänka tillsammans och där vi är överens om att vi inte behöver vara överens.

Dialogledare, samtalsledare, processledare

  • Ordet dialogledare innefattar samtalsledare – det vill säga de som leder specifika dialoger – och processledare – de som är ansvarig för en längre process.
  • I texten används samtalsledare för att beskriva någon som hanterar specifika samtal eller dialoger. Personen är inte nödvändigtvis ansvarig för hela processen – från förberedelse till uppföljning.
  • En processledare har ansvar för en dialogprocess. Det innebär planering, förberedelse, inventering, genomförande av dialogen, och uppföljning. Processledaren behöver inte vara personen som leder specifika samtal och dialoger.

Enkla frågor, komplicerade frågor, komplexa frågor

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan enkla, komplicerade och komplexa frågor när du ska designa dialogen.

  • Ett exempel på en enkel fråga är att reparera en motor – man diagnostiserar felet och åtgärdar det – ofta enligt föreskrivna metoder.
  • Komplicerade frågor är flera enkla frågor som måste lösas samtidigt – till exempel att få en robot att landa på mars. Dessa problem kan ofta lösas linjärt och logiskt och det finns utmärkta metoder för att göra det.
  • Komplexa problem eller frågor kräver dock flexibilitet på grund av att förutsättningar och information ständigt ändrar sig. Här är det viktigare att ha ett lämpligt förhållningssätt än en bra metod eller rutin.

Facilitator, facilitering

Ett ord som inte förekommer på svenska i ordlistor och i ordböcker, men som används av många i samband med dialog och konflikthantering, och som då har att göra med vilken roll dialogledaren tar. Att facilitera betyder att underlätta. I sammanhanget är en facilitator en ”samtalsunderlättare”, någon som gör det möjligt för ett samtal eller en dialog att ske. Vissa som vänder sig emot att en dialogledare ska ”leda” eller ”styra” ett samtal fördrar orden facilitator och facilitering.

Intressenter, berörda parter

Under inventerings- och återkopplingsfasen av dialogprocessen behöver vi fundera över vilka som berörs av en fråga, och i vilken grad de berörs. Det finns inga glasklara riktlinjer för hur man bedömer detta. I ”Dialogstödet” kommer vi att prata om intressenter och om berörda parter.

  • Intressenter kommer vi att använda för personer eller grupper som i hög grad påverkar/ påverkas av en fråga.
  • Berörda parter kommer vi att använda för personer eller grupper som i någon grad påverkar/ påverkas av en fråga. Kategorin berörda parter är alltså per definition en större grupp som även inkluderar intressenter.
    (På engelska motsvarar intressenter key stakeholders, och berörda parter stakeholders)