En lista

 • Förstå perspektivbegreppet
 • Ta reda på perspektiven
 • Ta kontakt med berörda personer och grupper
 • Rita en perspektivkarta
 • Se till att perspektiven är representerade
 • Kommunicera det ni har hört och stämma av: har vi missat något?

Förstå perspektivbegreppet

Perspektiv, i dialogsammanhang, är en ståndpunkt, känsla eller idé i förhållande till en fråga eller ett problem. Flera människor eller grupper kan ha samma perspektiv. En person kan samtidigt ha flera olika perspektiv. Vi säger att ett perspektiv är mer än en person och samtidigt är en person mer än ett perspektiv.
Ett exempel: i en dialog som handlade om trängselskatt i Göteborg fanns det bland invånare många olika perspektiv: Många tyckte att skatten var orättvis. Andra tyckte att trängselskatt var bra. Många var upprörda. Några var uppgivna. Staden ville minska billtrafik. De ville också säkerställa finansiering av utbyggnaden av kollektivtrafik. Alla dessa är legitima perspektiv. Att lämna ut någon av dessa (eller de många andra) skulle riskera en upptrappning av konflikten och äventyra dialogen.

Ta reda på perspektiven

Det finns många olika sätt att ta reda på perspektiven. Allra bäst är det om du kan träffa människor i direkta möten. Förtroende som du skapar genom att lyssna, ställa frågor och tillåta dem att ställa frågor är av stort värde när fler parter ska mötas senare. Andra alternativ är att prata via videolänk, telefon eller via epost. Det som är viktigt att veta är: vad handlar frågan om? hur tänker och känner människor?
Ett exempel: I en dialog om en skolfråga var en förälder tydligen upprörd. Först pratade hon om hur kommunen inte brydde sig om vanliga människor och gjorde så som de ville. Sedan kom det fram att hon var bekymrad över sitt barn som hade svårigheter i skolan och att en ny organisation skulle påverka honom negativt.

Ta kontakt med berörda personer och grupper

Här är olika sätt att göra det:

 • Kontakta organisationer. Ta kontakt med formella ledare och kontaktpersoner i organisationer som kan vara berörda av frågan.
 • Ta kontakt med informella nätverk. Detta är inte alltid lätt. Genom sociala medier eller personlig kontakt kan du ställa frågan vem i nätverket du bör prata med. Du kan också få kontakt med nätverkets informella ledare eller språkrör.
 • Knacka dörr. Gå ut i ett område och berätta om den planerade dialogen. Fråga människor du möter om de känner sig berörda av frågan, om de vill delta i dialogen och i så fall vad de skulle vilja prata om och på vilket sätt.
 • Hitta personer som har andras förtroende. På engelska pratar man om ”elders”, inte nödvändigtvis äldre människor, men snarare de som har en viss status i en gemenskap eller grupp. Dessa människor finns även i formella organisationer där de inte nödvändigtvis har en formell roll.
 • Stå på torget… eller på någon allmän plats och ta kontakt med förbipasserande. Det kan vara en idé att meddela i förväg via flyers eller i media att du/ni kommer att finnas på en plats vid en viss tid. Det kan vara en idé att bjuda på kaffe eller liknande för att lättare knyta kontakt. Ibland används en husvagn eller tält för att skapa en lugn plats för att prata
 • Besök skolor. Där frågan rör barn eller om ni vill få barnets perspektiv på en fråga, kan ni ta kontakt med skolor och träffa barn i skolsammanhang.
 • Organisera aktiviteter. I dialogen om Älvstaden organiserades båtturer för barn och ungdomar. På utflykten fick barnen delta i en ”skattjakt” där de skulle identifiera viktiga landmärken och anteckna dem på en karta.
 • Vandra. Perspektivvandringar, trygghetsvandringar och framtidsvandringar är exempel på dialoger som sker på vandrande fot. (länk)
 • Gör en utställning. Utställningar med bilder och modeller drar till sig människor som är intresserade och nyfikna. Utställningar används ofta i samband med samråd i planprocesser.
 • Öppna en brevlåda så att folk kan skicka mejl
 • Skapa en kommentarsida på en hemsida

Rita en perspektivkarta

Under inventeringens gång kan man börja rita en karta över alla perspektiv. Var möjligt kan man gruppera likadana perspektiv och hitta rubriker som beskriver en grupp åsikter, känslor eller ståndpunkter.

Se till att perspektiven är representerade

På något sätt måste det vara tydligt för den som håller ett perspektiv, att det ska vara representerade på ett vettigt sätt. Allra bäst är om människor själva kan representera perspektiven de står för. I vissa fall kan någon eller några representera perspektiv för en större/bredare grupp.

Kommunicera det Ni hör och stämma av: har vi missat något?

Kommunicera alla perspektiv som kommer fram under inventeringen. På så sätt ser ger ni deltagare möjlighet att korrigera eller komplementera det ni har fångat upp som perspektiv. Det viktiga är att stämma av om någon känner att deras perspektiv har inte tagits med. Se till att ni rätta till beskrivningen i så fall.