Lyssnande fasen handlar om att ta reda på vilka perspektiv förekommer i en dialog. Det är ett nödvändigt steg för att sedan kunna säkerställa att inga relevanta perspektiv exkluderas.

För att kunna anordna meningsfulla samtal mellan intressenter i en dialog, krävs en lyssnande fas där en tar reda på vilka som kan betraktas som intressenter, vilka som representerar olika perspektiv och hur samtalen bör läggas upp. Om denna fas genomförs väl, skapas förtroende för processen och ökas möjligheten att komma fram till meningsfulla beslut, lösningar eller samförstånd.

Huvudsyfte med den lyssnande fasen:  att inventera läget för att kuna designa så bra samtal och möten som möjligt i nästa fasen. Det kan handla om att ta reda på vilka perspektiv finns med i frågan, vilka personer står för och kan representerar olika perspektiv, vilka samtal som behövs och på vilket sätt samtalen bör gå till.

Att inventera perspektiv

Om neutralitet