Konkretisera

Medskapande dialog är mer än ett trevligt samtal. Den leder till något konkret (som inte är samma sak som kvantifierbart). Konkretisering innebär att man kommer fram till ett tydligt nästa steg. Det kan innebära:

  • att någon/några ska göra något
  • att något förmedlas till en beslutsfattare om den inte är närvarande
  • att testa en lösning i en mindre skala – en process som kallas för prototypande
  • att åsikter eller förslag tas in i en beslutsprocess och att det sker återkoppling över resultatet av processen