Kurs: Samla perspektiv, hantera nejet och skapa flöde

Kursupplägg:

 1. Check-in (anteckningar för varför och hur man gör en check-in)
  (Du kommer att göra en check-in med din samtalsgrupp på introseminarium)
 2. Samla in perspektiv:
  a. Spegling som verktyg (spegling steg för steg)
  b. Summering som verktyg (summering steg för steg)
  (Du kommer att göra en insamling av perspektiv – det vill säga åsikter, tankar, idéer – på introseminariet. Använd spegling och summering där det känns rätt för er)
 3. Skapa ett samtal där perspektiven tydliggörs och bryts mot varandra – lärande samtal 1.1 (anteckningar)
  (Detta kommer du att göra på introseminariet)
 4. Teori: vad vi gjorde och varför (Komplexitet, arrrogans och medskapande beslut(2) en bildspel från Martin)
 5. Check-ut (utcheckning steg för steg)
  (Detta kommer du att göra med din grupp på introseminariet)

Övriga anteckningar och länkar

Att synliggör perspektiv och skapa rörelse (bildspel från dagen)

Komplexitet, arrrogans och medskapande beslut(2) (Martins teoribilder)