Synliggör och sprida nejet (steg för steg)

(Vi använder ”nejet” som synonym för minoritetsrösten, rösten som inte kommer ges plats, den tveksamma rösten)

 1. ”Nejet” existerar i relation till en majoritetsposition eller maktposition. Fastställ majoritetspositionen först och leta sedan efter nejet eller minoriteten.
  Några exempel för att illustrera
  Kommunen har bestämt sig för att bygga en ny bro. Eftersom beslutet står fast utgör kommunens beslut ”maktpositionen”. Allt motstånd kan betraktas som ”nejet” eller minoriteten.
  I en fråga om hur skolresultatet ska förbättras är det ingen tydlig ja eller nej röst i början på dialogprocessen. En inventeringsprocess behövs för att fastställa vilka förslag har starkt stöd och vilka bör betraktas som ”minoritetsrösten”.
 2. Ge plats för nejet att komma fram – gör det trygg för deltagare att säga att de inte håller med majoriteten.
  Det kan låta såhär: Vi lägger alla märke till att majoriteten stödjer A (ett förslag, en plan, en idé). Är det någon som är tveksam gentemot förslaget? Finns det andra alternativ som inte har kommit fram än?
 3. Sprida nejet. Synliggör att nejet inte enbart yttrar sig genom en person – det är vanligtvis fler som känner samma tveksamhet, oro eller motstånd.
  Ställ frågan: är det andra som känner likadant? Är det någon som kan identifiera med sig med nejet – även delvis?
  Detta är en indikation att den som kom fram med nejet inte är ensam – att flera andra (möjligtvis) känner likadant.