Check-in: steg för steg

Check-in är ett sätt att uppmärksamma de som deltar i ett möte genom att alla får möjlighet att inledningsvis göra sin röst hörd. På så sätt bryts isen av att tala inför andra, detta kan underlätta för exempelvis blyga deltagare som annars inte tar ordet att bli inledningsvis bli delaktiga i samtalet.

Anledningar att använda en check-in i någon form:

 • Att skapa ökad jämlikhet i samtalet – att bryta hierarki
 • Personer eller grupper som ofta är tysta får en röst
 • Ger en indikation av viktiga saker som ”finns i luften” – och som ibland annars riskerar att ligga under ytan och störa en process omedvetet.
 • Synliggör deltagarnas förväntningar på mötet

Check-in steg för steg:

 • När du har hälsat alla välkomna, kan du börja med att säga att det vore bra att veta vilka som är i rummet, vilka förväntningar som finns och (eventuellt) vilka tankar och känslor deltagarna bär med sig in i mötet.
 • Förklara vad du menar med en check-in: att alla bör presentera sig för varandra, att vi tar reda på förväntningar och annat som är viktigt för samtalet och den typ av check-in du avser genomföra.
 • Beskriv att i en Check-in så kommenterar vi inte varandra utan lyssnar enbart.
 • Illustrera med dig själv som exempel genom att presentera dig själv först. På så vis sätter du tonen och visar hur mycket deltagarna ska säga. Ibland behöver en vara kortfattad och ibland behövs mer utrymme för att ge plats till det deltagarna bär med sig.
 • Några saker man kan inkludera i en check-in:
  • Vad du heter.
  • Vad du gör (som alternativ till din jobbtitel och möjligtvis i anslutning till processen som är fokus för dagen).
  • Dina förväntningar på samtalet/mötet
  • Hur du mår (någonting som påverkar dig när du sitter här).
 • Be deltagare att inte kommentera det andra säger.
 • Håll det kort om du inte har mycket tid.

Som samtalsledare kan du välja att summera viktiga förväntningar och beroende på situationen kommentera dem eller även öppna upp för en diskussion om samtalets agenda.