B(r)yta perspektiv i ett lärande samtal

  1. Diagnos: Vi upprepar oss, känner oss uttråkade eller det finns olika uppfattningar
  2. Synliggör och namnge polariteten! Uttryck enkelt och tydligt
  3. Argumentera allihop från samma sida, byt sida (max 2-3 ggr per sida) Observera att alla argumenterar från båda sidor. Påminn om att Du kan fritt röra dig mellan perspektiven.
  4. Reflektera: ”Vad träffade mig/vilken insikt har jag fått?” Obs uttryck i jag-form
  5. Lyssna på alla insikter och ”klustra” dem i teman
  6. Fatta ett eller flera beslut baserat på dessa insikter tillsammans!