Här hittar du anteckningar från seminarier och kurser samt relevanta texter och artiklar

Anteckningar

Använd MINA FAVORITER till höger för att skapa din egen handbok med texter som du själv väljer ut

Workshop 1 & 2 – Göteborgs Stad, Trafikverket & Västtrafik

Bildspelet samt några verktyg och texter för fördjupning

Seminarium: Varför dialog?

Bildspel och annat från seminarium den 5e maj.

Introduktionsseminarier

Anteckningar och material från introduktionsseminarierna

 

Andra texter och artiklar

Här hittar du fördjupande texter och artiklar