Hittade 2 träffar inom kategorin ”Verktyg

  • Samtalstyper

    ”Dialog” är ett ord som har kommit att få beteckna många olika saker. I dagens samhälle har ”invånardialog” ”medborgardialog” etc. blivit begrepp som kan häftas på alla slags samtal mellan beslutsfattare och invånare i grupp. För att underlätta ett gemensamt erfarenhetsutbyte och lärande kring olika aspekter av medborgardialog vill vi sortera en del bland de […]

    Hem / Startsidan / Bibliotek / Material för seminarier 2015 / Samtalstyper

  • Beslutskvadranten

    Om matrisen Beslutskvadranten är en modell som kan hjälpa till att synligöra en beslutsprocess eller delar av en beslutsprocess. Detta görs genom att symboliskt bryta ner processen med hjälp av två axlar som skapar fyra fält som karakteriserar olika förutsättningar. Genom att identifiera var i beslutskvadranten som beslutsprocessen hör hemma kan den bidra till att […]

    Hem / Startsidan / Bibliotek / Material för seminarier 2015 / Beslutskvadranten