Hittade 10 träffar inom kategorin ”Material - Seminarier

 • Seminarium: Varför dialog?

  Presentationer och videoinspelningar av dagens föreläsningar: Carina Listerborn – Malmö Högskola Lena Langlet – SKL Nazem Tahvilsadeh – KTH   Martin Sande – Preera          Video   Om ni vill anmälla er till någon av våra andra seminarier kan ni göra det via följande länkar: 13 maj (fullbokad) 20 maj (80 deltagare) http://socialutveckling.goteborg.se/kalender/medborgardialog-en-introduktion-150520/ 26 maj (80 […]

  Hem / Startsidan / Bibliotek / Seminarium: Varför dialog?

 • Några definitioner av dialog

  Här följer några definitioner på dialog. Längre ner hittar du även definitioner på medborgardialog och brukardialog.

  Hem / Startsidan / Bibliotek / Material för seminarier 2015 / Några definitioner av dialog

 • Varför ska staden arbeta med medborgardialog?

  Fyra huvudsakliga skäl tas upp i bakgrundsarbetet till Göteborg Stads arbete med medborgardialog : ökad kapacitet att arbeta verksamt med komplexa samhällsfrågor ökad social hållbarhet i staden ökad legitimitet för det representativa demokratiska systemet ökad effektivitet i stadens styrning Dessa skäl går in i varandra, men en kort beskrivning av motiveringen bakom var och en […]

  Hem / Startsidan / Bibliotek / Material för seminarier 2015 / Varför ska staden arbeta med medborgardialog?

 • Vad menar vi med lärande dialog?

  Dialog och lärande dialog ”Dialog” är ett ord som kommit att användas för många olika typer av samtal. När vi talar om ”dialog” i detta sammanhang menar vi något mer specifikt, och som vi därför för tydlighets skull väljer att kalla ”lärande dialog”. Det handlar om att skapa forum för samtal där allt som behöver […]

  Hem / Startsidan / Bibliotek / Material för seminarier 2015 / Vad menar vi med lärande dialog?

 • Bibliotek

  Här hittar du anteckningar från seminarier och kurser samt relevanta texter och artiklar

  Hem / Startsidan / Bibliotek

 • Om Göteborgs principer för dialog

  Bakgrund: Dialogen är ett komplement till vår representativa demokrati. På 1960-talet var hälften av väljarna starka partisympatisörer, nu på 2000-talet är väldigt få medborgare politiskt aktiva. På 1950-talet var det 5 medborgare per förtroendevald, runt 2010 var denna siffra 210 per förtroendevald. Denna utveckling var en anledning till att arbetet med Göteborgs principer för medborgardialog […]

  Hem / Startsidan / Bibliotek / Material för seminarier 2015 / Om Göteborgs principer för dialog

 • Samhällets omdaning

  Medborgardialogens bakgrundskontext: Den stora samhällomdaningen Världen har under de senaste åren förändrats på sätt som fått stora konsekvenser för samhällsutvecklingen. Av framför allt två skäl vill vi lyfta in denna bakgrundskontext när vi pratar om medborgardialog: Dels synliggör den viktiga motiv till varför medborgare behöver involveras mer och ges ökade möjligheter till inflytande i arbetet […]

  Hem / Startsidan / Bibliotek / Material för seminarier 2015 / Samhällets omdaning

 • Samtalstyper

  ”Dialog” är ett ord som har kommit att få beteckna många olika saker. I dagens samhälle har ”invånardialog” ”medborgardialog” etc. blivit begrepp som kan häftas på alla slags samtal mellan beslutsfattare och invånare i grupp. För att underlätta ett gemensamt erfarenhetsutbyte och lärande kring olika aspekter av medborgardialog vill vi sortera en del bland de […]

  Hem / Startsidan / Bibliotek / Material för seminarier 2015 / Samtalstyper

 • Beslutskvadranten

  Om matrisen Beslutskvadranten är en modell som kan hjälpa till att synligöra en beslutsprocess eller delar av en beslutsprocess. Detta görs genom att symboliskt bryta ner processen med hjälp av två axlar som skapar fyra fält som karakteriserar olika förutsättningar. Genom att identifiera var i beslutskvadranten som beslutsprocessen hör hemma kan den bidra till att […]

  Hem / Startsidan / Bibliotek / Material för seminarier 2015 / Beslutskvadranten

 • Check-in: steg för steg

  Check-in är ett sätt att uppmärksamma de som deltar i ett möte genom att alla får möjlighet att inledningsvis göra sin röst hörd. På så sätt bryts isen av att tala inför andra, detta kan underlätta för exempelvis blyga deltagare som annars inte tar ordet att bli inledningsvis bli delaktiga i samtalet. Anledningar att använda […]

  Hem / Startsidan / Bibliotek / Material för seminarier 2015 / Check-in: steg för steg