Hittade 14 träffar inom kategorin ”Kursmaterial

 • Samhällets omdaning

  Medborgardialogens bakgrundskontext: Den stora samhällomdaningen Världen har under de senaste åren förändrats på sätt som fått stora konsekvenser för samhällsutvecklingen. Av framför allt två skäl vill vi lyfta in denna bakgrundskontext när vi pratar om medborgardialog: Dels synliggör den viktiga motiv till varför medborgare behöver involveras mer och ges ökade möjligheter till inflytande i arbetet […]

  Hem / Startsidan / Bibliotek / Material för seminarier 2015 / Samhällets omdaning

 • Samtalstyper

  ”Dialog” är ett ord som har kommit att få beteckna många olika saker. I dagens samhälle har ”invånardialog” ”medborgardialog” etc. blivit begrepp som kan häftas på alla slags samtal mellan beslutsfattare och invånare i grupp. För att underlätta ett gemensamt erfarenhetsutbyte och lärande kring olika aspekter av medborgardialog vill vi sortera en del bland de […]

  Hem / Startsidan / Bibliotek / Material för seminarier 2015 / Samtalstyper

 • Beslutskvadranten

  Om matrisen Beslutskvadranten är en modell som kan hjälpa till att synligöra en beslutsprocess eller delar av en beslutsprocess. Detta görs genom att symboliskt bryta ner processen med hjälp av två axlar som skapar fyra fält som karakteriserar olika förutsättningar. Genom att identifiera var i beslutskvadranten som beslutsprocessen hör hemma kan den bidra till att […]

  Hem / Startsidan / Bibliotek / Material för seminarier 2015 / Beslutskvadranten

 • Check-in: steg för steg

  Check-in är ett sätt att uppmärksamma de som deltar i ett möte genom att alla får möjlighet att inledningsvis göra sin röst hörd. På så sätt bryts isen av att tala inför andra, detta kan underlätta för exempelvis blyga deltagare som annars inte tar ordet att bli inledningsvis bli delaktiga i samtalet. Anledningar att använda […]

  Hem / Startsidan / Bibliotek / Material för seminarier 2015 / Check-in: steg för steg

Gå till sida: Föregående, 1, 2 (denna sida)