Hittade 2 träffar inom kategorin ”Förhållningssätt

  • Fyra hållbarhetsgrunder för dialog (detalj)

    I detta verktyg utgör hållbarhet grunden till förhållningssättet som vi förespråkar. Hållbara levande system präglas av mångfald, sammanhållning, relationer och emergence. I dialogsammanhang översätts detta till fyra grundantaganden: Mångfalden av perspektiv berikar dialog – att utesluta legitima perspektiv leder sannolikt till destruktiva konflikter och sämre dialog En neutral (och empatisk) dialogledare skapar sammanhållning i dialog […]

    Hem / Förhållningssätt / Fyra hållbarhetsgrunder för dialog (detalj)

  • Förhållningssätt

    Förhållningsättet i en dialog är värdegrunden som dialogen bygger på. Resultatet påverkas av uppdragsgivarens (beställarens) och process-/samtalsledarens förhållningsättet. I detta verktyg utgör hållbarhet grunden till förhållningssättet som vi förespråkar. Hållbara levande system präglas av mångfald, sammanhållning, relationer och emergence. I dialogsammanhang översätts detta till fyra grundantaganden: Mångfalden av perspektiv berikar dialog – att utesluta legitima […]

    Hem / Förhållningssätt