Hittade 5 träffar inom kategorin ”FÖRDJUPNING

 • Om nejets vishet

  Sammanfattning I stället för att undvika eller motverka den negativa eller kritiska rösten i en dialog kan man betrakta den som en positiv kraft. Genom att synliggöra och integrera ”nejet” kan man förvandla det från en motkraft till visdom. På så sätt bidrar du till att skapa mer konstruktiva processer och mer robusta, hållbara beslut. […]

  Hem / Startsidan / Bibliotek / Material för seminarier 2015 / Om nejets vishet

 • Samhällets omdaning

  Medborgardialogens bakgrundskontext: Den stora samhällomdaningen Världen har under de senaste åren förändrats på sätt som fått stora konsekvenser för samhällsutvecklingen. Av framför allt två skäl vill vi lyfta in denna bakgrundskontext när vi pratar om medborgardialog: Dels synliggör den viktiga motiv till varför medborgare behöver involveras mer och ges ökade möjligheter till inflytande i arbetet […]

  Hem / Startsidan / Bibliotek / Material för seminarier 2015 / Samhällets omdaning

 • Om neutralitet

  Neutralitet är troligtvis processledarens viktigaste egenskap. Neutralitet innebär att du inte står på någon deltagares sida. Neutralitet är något som du aktivt väljer. Att vara neutral kräver att du blir medveten om dina egna åsikter och perspektiv. I nedanstående text kan du läsa om neutralitet som en viktig del av ditt förhållningssätt som processledare, samtalsledare eller uppdragsgivare. […]

  Hem / Lyssna / Om neutralitet

 • Att inventera perspektiv

  En lista Förstå perspektivbegreppet Ta reda på perspektiven Ta kontakt med berörda personer och grupper Rita en perspektivkarta Se till att perspektiven är representerade Kommunicera det ni har hört och stämma av: har vi missat något? Förstå perspektivbegreppet Perspektiv, i dialogsammanhang, är en ståndpunkt, känsla eller idé i förhållande till en fråga eller ett problem. […]

  Hem / Lyssna / Att inventera perspektiv

 • Fyra hållbarhetsgrunder för dialog (detalj)

  I detta verktyg utgör hållbarhet grunden till förhållningssättet som vi förespråkar. Hållbara levande system präglas av mångfald, sammanhållning, relationer och emergence. I dialogsammanhang översätts detta till fyra grundantaganden: Mångfalden av perspektiv berikar dialog – att utesluta legitima perspektiv leder sannolikt till destruktiva konflikter och sämre dialog En neutral (och empatisk) dialogledare skapar sammanhållning i dialog […]

  Hem / Förhållningssätt / Fyra hållbarhetsgrunder för dialog (detalj)