Startsidan

S2020 har fått som uppdrag att, i samverkan med stadens förvaltningar och bolag, höja kompetens i genomförandet av medborgardialog. Syftet med denna webbplats, är att öka förståelse för och kunskap om dialog i stadens organisationer. Detta görs i enlighet med kommunens mål med att skapa en hållbar och rättvis stad.

Översikt

Förhållningssättet  i en dialog är värdegrunden som dialogen bygger på. Förhållningssättet representeras av den stora cirkeln i modellbilden

Ett steg för steg förklåring av hur dialogen går till. Vår modell åtskiljer tre faser – LyssnaSamtala eller Konkretisera

Här får du en översikt över vår modell för dialog

Bibliotek

Anteckningar och bildspel från seminarier, kuser och workshops och andra texter om dialog.